ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο ΚΟΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Ποντίων Αθηνών ομόφωνα εκφράζει τη
συμπαράσταση του και την αγωνία για τις 35,000 οικογένειες που κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο, γιατί αδυνατούν να αποπληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια , τα οποία είχαν πάρει με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο.

Έχει γίνει εφιάλτης για όλον αυτόν τον κόσμο, όπως και για όλες τις λαϊκές οικογένειες, ο κίνδυνος να χάσουν τη μοναδική τους κατοικία με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και  να βρεθούν στο δρόμο χωρίς να το καταλάβουν.

Σε συνδυασμό με τα προβλήματα συνταξιοδότησης τους, βλέπουν τα εισοδήματα τους να σαρώνονται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, αυτό που βιώνουν όλα τα λαϊκά νοικοκυριά στη χώρα μας. Οι Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που μετά τη διάλυση της αναγκάστηκαν να φύγουν από τους τόπους διαμονής τους και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, μετέφεραν στις αποσκευές τους έναν πολιτισμικό πλούτο,  ενώ διασφάλισαν έμπειρο εργατικό δυναμικό στη χώρα. Επίσης γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει δωρεάν κατοικία, φθηνές παροχές και δωρεάν παιδεία και υγεία.

Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα τους και οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για την επίλυση των προβλημάτων τους, όπως η πρόσφατη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης και μοναδικής κατοικίας των παλιννοστούντων και δεύτερη τροπολογία που περιέχει ρυθμίσεις για την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα, την ενέργεια κλπ.

Άρθρο της τροπολογίας-προσθήκης:
“Για τα στεγαστικά δάνεια των Παλιννοστούντων Ομογενών με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, διαγράφονται οι τόκοι που έχουν διαμορφωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Διαγράφεται κάθε ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν πραγματοποιηθέντα ανατοκισμό και κεφαλαιοποίηση κάθε μορφής τόκων. Οι οφειλές που παραμένουν μετά τις παραπάνω διαγραφές απομειώνονται κατά 50%. Το δε ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του ποσού που απομένει μετά τις ανωτέρω διαγραφές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ετήσιου φορολογητέου ποσού”.

Άρθρο της τροπολογίας-προσθήκης:
“Καταργείται ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης.
Καταργείται ο ΦΠΑ και οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καύσιμα καθώς και στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ύδρευση και τις τηλεπικοινωνίες.
Καταργείται ο ΦΠΑ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση.”

Οι τροπολογίες κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη


Καλλιθέα 2 / 12 / 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο