ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΛΟΓΕΣ/ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Μετά από την Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση του συλλόγου

Καλλιτεχνικός Οργανισμός Ποντίων Αθηνών (ΚΟΠΑ)

που διεξήχθη την 7 Νοεμβρίου 2021 προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ύστερα από πρόσκληση της πρώτης σε ψήφους εκλεγείσας  Ειρήνης Ελευθεριάδου το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνήλθε σε σώμα και προχώρησε σε αρχαιρεσίες για τη συγκρότηση των μελών του σύμφωνα με τα οριζόμενα από το καταστατικό .

Οι συνθέσεις του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής οι οποίες προέκυψαν ύστερα από ψηφοφορία που διεξήχθη στα γραφεία του Συλλόγου έχουν ως εξής :

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Ειρήνη Ελευθεριάδου

Αντιπρόεδρος : Χρήστος Αλεξανδρίδης

Γραμματέας : Θεμιστοκλής Συμεωνίδης

Ταμίας : Παναγιώτης Καραγκιόζης

Έφορος : Ευστράτιος Παπαδόπουλος

Μέλος  : Παναγιώτης Μαυρόπουλος

Μέλος : Σοφία Ραφτοπούλου

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

Αβραμίδου Ματθαίου Παρασκευή

Ιγνατιάδης Παύλος

Κακουλίδης Καραγκιώζης Αρχοντής

Παπαδοπούλου Χαρούλα

Ελεγκτική Επιτροπή

Στυλιανός Γρηγοριάδης

Χαράλαμπος Δημητριάδης

Αγγελική Σπυρίδου

Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.

Χαραλαμπίδου Γαλήνη