ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ

Τμήμα Ποντιακών Χορών :
Παρασκευή 19.30 – 21.30

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών απ’ όλη την Ελλάδα :
Σάββατο  17.00 – 19.00